Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích CAKE - PancakeSwap vượt mặt đàn anh Uniswap

Ra mắt vào khoảng cuối năm 2020, PancakeSwap (một AMM DEX) đã có sự phát triển đáng kinh ngạc và muốn vượt mặt cả đàn anh đàn chị Uniswap và SushiSwap.
Amber avatar
alice
Published Apr 21 2021
Updated Jul 14 2022
7 min read
Amber media

Related Posts