Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích C3 CARDS OCC - Cardano Ecosystem (05/2021)

Số lượng giao dịch hằng ngày tăng 300% kể từ đầu năm 2021. Đây có lẽ là tin tốt nhất dành cho các ADA holder.
Amber avatar
kaylin
Published May 14 2021
Updated Jul 14 2022
7 min read
Amber media

Related Posts