Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích ZIL WAVES ONT QTUM OMG - Coin Blockchain (04/2021)

Waves đang bị đè trên một trendline giảm giá ngắn hạn nhưng vẫn đang duy trì, chưa phá vỡ trend tăng từ đáy.
Amber avatar
Sammie
Published Apr 21 2021
Updated Jul 20 2022
5 min read
Amber media

Related Posts