Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích BNB ADA DOT XRP UNI LTC LINK (PTKT tuần 1 tháng 4)

Ngày hôm qua Bitcoin đã có sự điều chỉnh test lại đường trendline khiến thị trường có chút chao đảo và một số altcoin xuất hiện đổ máu.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 31 2021
Updated Jul 21 2022
8 min read
Amber media

Related Posts