Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích VET XLM TRX - Coin Top (W4/M4)

Trên khung H4, giá VET sau khi đạt ATH đã bị điều chỉnh khá mạnh về hẳn mức fibo 0.382 hợp lưu đường trendline. Xu hướng hiện tại vẫn đang là sideway tích luỹ và đang bị cản bởi đường trendline.
Amber avatar
Sammie
Published Apr 29 2021
Updated Jul 20 2022
3 min read
Amber media

Related Posts