Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích ALICE LIT UNFI CTK HARD - Binance LaunchPool (PTKT 04/2021)

Sau hiệu ứng X600 từ ALICE, các dự án Launchpool trên Binance dành được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng. Dự án nào chưa pump? Cùng phân tích với MarginATM nhé!
Amber avatar
kaylin
Published Apr 08 2021
Updated Jul 14 2022
6 min read
Amber media

Related Posts