Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phá mô hình tam giác - liệu CTSI có tiến về $1?

Cartesi đang đưa các hợp đồng thông minh lên một tầm cao mới. Đây là một cơ sở hạ tầng layer2 theo chain-agnostic.
Published Apr 14 2021
Updated Jul 14 2022
2 min read
Amber media

Related Posts