Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích CTSI - NOWPayments tích hợp thanh toán cho Cartesi

NOWPayments là một cổng thanh toán tiền điện tử không giám sát. Ngày 01/06/2021 CTSI thông báo sẽ tích hợp NOWPayments vào nền tảng của mình.
Amber avatar
kaylin
Published Jun 06 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts