Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích PERP INJ - Derivatives Token (6/2021)

Các dự án làm về phái sinh trong DeFi có ảnh hưởng như thế nào vì sự điều chỉnh thị trường này không? Hôm nay chúng ta cùng đi phân tích nhé.
Amber avatar
alice
Published Jun 08 2021
Updated Jul 14 2022
7 min read
Amber media

Related Posts