Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích DHT - dHedge tokenized-index của trader top 10

Nền tảng quản lý quỹ phi tập trung dHedge đã đưa chỉ số mã hóa (tokenized-index) để theo dõi các nhà giao dịch được xếp hạng hàng đầu nằm trong top 10 dHedge
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Apr 13 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts