Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích ETH - Ethereum vượt qua cột mốc $3,000

Ethereum đạt mức All-time-high mới trên $3,000 giúp tổng vốn hóa thị trường Ethereum vượt qua Ngân hàng Mỹ (Bank of America). Liệu mốc giá nào ETH đang hướng tới?
Amber avatar
Sammie
Published May 02 2021
Updated Jul 20 2022
7 min read
Amber media

Related Posts