Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích giá FTT XTZ KSM CRO TRX

Thị trường tuần vừa qua đã có sự điều chỉnh khi BTC bị ảnh hưởng bởi thị trường tài chính truyền thống, cổ phiếu công nghệ sụt giảm và Crypto cũng ảnh hưởng.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 28 2021
Updated Jul 21 2022
5 min read
Amber media

Related Posts