Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích HTB - Hobit đóng cửa khi không thể khắc phục sự cố hack

Nền tảng giao dịch tiền điện tử Hotbit đã đóng cửa tất cả các dịch vụ của mình sau một cuộc tấn công mạng vào ngày hôm qua. Giá token HTB sẽ ra sao?
Amber avatar
Sammie
Published Apr 29 2021
Updated Jul 20 2022
5 min read
Amber media

Related Posts