Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích KAI - dự án từ Việt Nam sắp ra mắt KAIDEX

KAIDEX là sàn giao dịch đầu tiên giải quyết những nhược điểm và tham vọng sử dụng những ưu điểm của cả CEX và DEX.
Amber avatar
kaylin
Published May 29 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts