Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích KP3R - Chờ đợi một sự đột phá

Cũng khá lâu rồi, dự án Keep3r Network (KP3R) của “bố già DeFi” Andre Cronje vẫn hoạt động khá ổn định, chưa thấy sự tăng trưởng bứt phá nào.
Amber avatar
alice
Published Apr 18 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts