Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích MKR - mùa altcoin 2017 có đang trở về?

Vào khoảng năm 2017, đợt tăng giá của Bitcoin đã kích hoạt loạt tăng giá altcoin: XRP, ETH, BCH, LTC, ADA…. tạo ra lợi nhuận hai chữ số cho HODLers.
Amber avatar
Sammie
Published Apr 23 2021
Updated Jul 20 2022
5 min read
Amber media

Related Posts