Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích Near - Đối thủ nặng ký của ETH

Về số lượng giao dịch hằng ngày thì hiện tại NEAR còn khá bé so với các nền tảng khác. Con số này của NEAR hiện tại ở tầm 40,000 mỗi ngày.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Apr 20 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts