Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích NEXO AKRO FSN SXP - Banking coins (PTKT 04/2021)

Từ cuối năm 2020 đầu năm 2021, các coin trong nhóm Banking bắt đầu tăng mạnh đã đem lại lợi nhuận cực khủng cho các nhà đầu tư.
Amber avatar
kaylin
Published Apr 11 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts