Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích OGN - KuCoin thông báo list OGN & OUSD

Giao dịch trên KuCoin sẽ bắt đầu lúc 5:00 chiều vào ngày 14 tháng 5 (tính theo giờ Việt Nam). Bạn có thể bắt đầu gửi tiền OUSD hoặc OGN ngay lập tức.
Published May 13 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts