Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích LINK BAND - Oracles Token (6/2021)

Các dự án xây dựng trên DeFi cần tìm đến các nền tảng làm về Oracles. Hôm nay chúng ra sẽ vào phân tích hai dự án nổi bật nhất lĩnh vực này, đó là LINK và BAND.
Amber avatar
alice
Published Jun 15 2021
Updated Jul 14 2022
6 min read
Amber media

Related Posts