Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích QUICK - AMM số 1 trên Polygon được Binance list trên Innovation Zone

Ngày 19/07/2021 Quickswap đã khẳng định vị thế AMM số 1 của mình trên Polygon khi TVL đạt 1 tỷ đô - con số này đang gấp 2 lần Sushiswap trên Polygon.
Amber avatar
kaylin
Published Jul 23 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts