Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích UNI - Uniswap v3 vượt mặt SushiSwap về khối lượng giao dịch

Uniswap v3 hiện là sàn giao dịch phi tập trung chạy trên nền tảng Ethereum lớn thứ hai theo vốn hoá, chỉ xếp sau Uniswap v2.
Amber avatar
kaylin
Published May 20 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts