Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích UNI - Volume Uniswap đạt kỷ lục 10 tỷ đô

Cho tới hiện tại, vẫn chưa có giao thức nào trên mạng lưới có thể vượt mặt được Uniswap với lượng người dùng khổng lồ mà nó sở hữu.
Amber avatar
Sammie
Published Apr 21 2021
Updated Jul 20 2022
4 min read
Amber media

Related Posts