Phí Copy Trade Trên LMT đã Thay đổi - Thông Báo 23/03/2020

Thông báo thay đổi cách tính phí với Copy Trade trên LMT. Cụ thể:

LOẠI BỎ PHÍ COPY 5%
Trước đây: Sàn thu: 2% & Affliate thu: 3%
Thay đổi: => MIỄN PHÍ (anh em followers lời hơn)

GIỚI HẠN Profit Sharing cho Pro Trader
Trước đây: Tối đa 80%
Thay đổi: Tối đa 10% (anh em followers lời hơn)

Các khoản phí khác vẫn giữ nguyên không đổi

hình ảnh phi copy trade tren lmt da thay doi thong bao 23 03 2020 Phí Copy Trade trên LMT đã thay đổi - Thông báo 23/03/2020

Anh em đăng ký & follow các tk của MarginATM tại đây: https://marginatm.com/go/lmt

Tìm hiểu mọi thứ về Copy Trading trên LMT: https://youtu.be/copytrade

Click để tặng điểm cho bài!
[Total: 1 ]

Write A Comment