Phí Copy Trade trên LMT đã thay đổi - Thông báo 23/03/2020

Thông báo thay đổi cách tính phí với Copy Trade trên LMT. Cụ thể:

LOẠI BỎ PHÍ COPY 5%
Trước đây: Sàn thu: 2% & Affliate thu: 3%
Thay đổi: => MIỄN PHÍ (anh em followers lời hơn)

GIỚI HẠN Profit Sharing cho Pro Trader
Trước đây: Tối đa 80%
Thay đổi: Tối đa 10% (anh em followers lời hơn)

Các khoản phí khác vẫn giữ nguyên không đổi

hình ảnh phi letmetrade Phí Copy Trade trên LMT đã thay đổi - Thông báo 23/03/2020

Anh em đăng ký & follow các tk của MarginATM tại đây: https://marginatm.com/go/lmt

Tìm hiểu mọi thứ về Copy Trading trên LMT: https://youtu.be/copytrade

Click để tặng điểm cho bài!
[Total: 0 ]
Author

Margin Trading For Living 💎 Follow our Copy Trade on: "MarginATM 01 ~ 03"

Write A Comment

>