Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phố Wall đã "cơ cấu" Gamestop GME bằng cách nào?

GameStop cho biết họ sẽ đóng cửa 180 đến 200 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả vào cuối năm tài chính này, kết thúc vào tháng 2 năm 2020.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Feb 02 2021
Updated Aug 15 2022
5 min read
Amber media

Related Posts