thumbnail

Ngày 30/6, Polkadot đã công bố một phiên bản mới của hệ thống quản trị Gov2. Với Gov2, đội ngũ hy vọng hệ thống quản trị của Polkadot sẽ được phân cấp hơn. Từ đó, quá trình đưa ra quyết định cho Polkadot sẽ phi tập trung hơn trước đây.

Tại hội nghị Decoded đang diễn ra, đội ngũ Polkadot nói rằng hệ thống quản trị hiện tại của họ cần một cuộc “đại tu” vì nó quá tập trung.

Theo đội ngũ, Hội đồng Polkadot (Polkadot Council) - cơ quan điều hành có quyền quyết định độc quyền về các vấn đề như chi tiêu kho bạc đang quá tập trung. Và điều này đi ngược lại với các đặc tính của sự phân quyền.

Kết quả là, quản trị phiên bản 2 được ra mắt. Đây là hệ thống bỏ phiếu, nơi bất kỳ ai cũng có thể đưa ra đề xuất và được thông qua. 

“Quản trị phiên bản 2 của Polkadot cung cấp các block mới cho các parachains để xây dựng quy trình quản trị. Điều này sẽ giúp các parachains thực hiện quy trình quản trị với sự cân bằng giữa phân quyền và hiệu quả.” Bryan Chen - đồng sáng lập và CTO của Acala, trung tâm tài chính phi tập trung trên Polkadot cho biết.

Hệ thống quản trị mới sắp ra mắt trên Kusama - "Canary Network" của Polkadot. Sau đó, nó sẽ được triển khai trên mạng chính Polkadot và không cần trải qua quá trình hardfork.

"Quản trị v2 chứng tỏ khả năng nâng cấp không cần fork của Polkadot. Thậm chí Gov2 có khả năng nâng cấp cơ chế quản trị của chính nó.” Theo Robert Habermeier, đồng sáng lập của Polkadot.

Đến 30/6, DOT - native token của Polkadot đã giảm gần 90% từ ATH và chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Chart DOT/USDT khung tuần. Nguồn: Tradingview.

Polkadot là một công nghệ đa chuỗi (multi-chain), không đồng nhất (heterogeneous) và có thể mở rộng. Polkadot cho phép các blockchain kết nối với nhau để chia sẻ dữ liệu để tạo thành một network phi tập trung.

Polkadot là một network giúp kết nối các blockchain riêng lẻ với nhau. Nó cho phép các blockchain này chia sẻ dữ liệu một cách phi tập trung. Hai vấn đề chính của blockchain mà Polkadot tập trung giải quyết là khả năng tương tác và mở rộng của mạng lưới.

0
0
icon0
iconicon