Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Porter Finance đóng nền tảng phát hành trái phiếu

Tổ chức tài chính phi tập trung (DeFi) - Porter Finance thông báo sẽ đóng cửa nền tảng phát hành trái phiếu của mình chỉ sau 1 tháng phát hành.
Avatar
kaylin
Published Jul 07 2022
Updated Oct 19 2022
2 min read
thumbnail

Ngày 5/7, Porter Finance - tổ chức tài chính phi tập trung (DeFi), giao thức dựa trên blockchain Ethereum đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa nền tảng phát hành trái phiếu của mình chỉ sau 1 tháng phát hành.

Giải thích về việc này, Porter Finance cho biết hiện nay chưa có lượng lớn nhu cầu cho vay đối với các sản phẩm DeFi thu nhập cố định như các sản phẩm được cung cấp thông qua nền tảng. Cũng như việc Porter Finance không thể chấp nhận rủi ro pháp lý liên quan đến việc cung cấp trái phiếu.

Tháng trước (6/6), Porter Finance đã tiết lộ dịch vụ đầu tiên hợp tác với Ribbon DAO để phát hành 3,103,224 trái phiếu chuyển đổi. Nhà đầu tư có thể đổi lấy 1 USDC vào ngày đáo hạn (4/12). Vào thời điểm đó, mỗi trái phiếu được phát hành với mức giá 0,9667 USDC với lợi suất đến hạn là 7% sau khi tính lãi. 

Ngoài ra, mỗi trái phiếu được bảo đảm bằng 16,112 token Porter Finance (4.78 USD vào thời điểm công bố tháng 6) và có thể chuyển đổi thành 1,111 RBN. Công cụ này cũng có chi phí đi vay cao hơn đáng kể so thị trường phát hành và giao dịch chứng khoán nợ ngắn hạn có cùng kỳ hạn.

Gần đây, do sự sụp đổ của các nền tảng cho vay DeFi đáng chú ý như Celsius, các nhà đầu tư dường như không thể chấp nhận rủi ro để vay và cho vay trên các giao thức phi tập trung. 

Theo DeFi Llama, từ đầu năm 2022, tổng giá trị của các nền tảng lending đã giảm gần 70%. Portal Finance được cho là sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi tất cả các bên cho vay DAO Ribbon mua lại hoặc chuyển đổi trái phiếu của họ. 

RELEVANT SERIES