Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích kỹ thuật tuần 2 tháng 3 (Phần 4): PERP - SOL - SRM

PERP hiện tại đang có khá nhiều dấu hiệu ủng hộ cho việc chuyển sang xu hướng tăng trong đó có điểm Swing Low đã được phá vỡ.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Mar 10 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts