Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích kỹ thuật tuần 2 tháng 3 (Phần 5): NEAR - SFI - DUCK - INV

Tại thời điểm bài viết, Near đang có giá $5.51 và là một trong những đồng tiềm năng nhất mà mình đánh giá cá nhân hiện tại.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Mar 10 2021
Updated Jul 14 2022
6 min read
Amber media

Related Posts