Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích giá: REN FIDA RAY tuần 2 tháng 4

REN đang chạy trên đường xu hướng giảm và đang phản ứng tại điểm DOW cần thiết, nếu phá được điểm DOW này REN có thể tăng và kiểm tra được vùng giá ATH.
Published Apr 06 2021
Updated Jul 14 2022
2 min read
Amber media

Related Posts