Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tổng quan về Ethereum tuần 3 tháng 3

Dựa theo dữ liệu được cung cấp bởi tổ chức CryptoQuant, các sàn giao dịch tập trung hiện tại đang nắm giữ ETH nhiều hơn cả BTC hay những đồng tiền khác.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Mar 18 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts