Phân tích kỹ thuật DUCK

DUCK là một đồng có thanh khoản không đủ tốt, khi chúng ta nhìn biểu đồ sẽ thấy được sự biến động mạnh của DUCK chính vì tính thanh khoản không ổn định này.

DUCK đang lưỡng lự ở một đường xu hướng tăng giá và có vẻ DUCK đã phá vỡ đường xu hướng này vì thị trường đang có dấu hiệu tiêu cực.

Trước đó DUCK đã có động thái phá vỡ đường xu hướng tăng để cố gắng chuyển sang một chu kỳ giảm giá tuy nhiên phe mua đã lấn lướt để kéo giá DUCK kiểm tra lại đường xu hướng tăng. Tuy nhiên trong vòng 12 tiếng trở lại đây, thị trường đang khá tiêu cực khi BTC đã suy giảm về vùng hỗ trợ quan trọng $52,000 đã khiến cho nhà đầu tư DUCK điều chỉnh tiếp đồng này.

Dây EMA89 khung H4 đã không đủ khả năng đỡ cho giá của DUCK và nếu tình hình thị trường không đủ tích cực, khả năng cao DUCK sẽ có sự điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ $0.25.

DUCK/USDT khung H4

RSI khung H4 đang đi trong 1 nêm tam giác và khả năng cao RSI sẽ điều chỉnh chạm về đường xu hướng tăng của RSI, đồng thời đó sẽ là lúc giá của DUCK sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ $0.25.

RSI khung H4
 • Xu hướng chính H4: Giảm
 • Xu hướng chính D1: Tăng
 • Vùng hỗ trợ quan trọng: $0.25 / $0.18 / $0.11
 • Vùng kháng cự quan trọng: $0.39 / $0.45
 • Ema89 khung H4: $0.33
 • Vùng giá chốt lời kỳ vọng: $0.63 / $0.91 / $1.36

Phân tích kỹ thuật: INV

Trong bài phân tích kỹ thuật INV ở tuần 1 tháng 3, mọi vùng quan trọng thời điểm ấy cho đến giờ vẫn được INV tôn trọng, vùng chốt lời kỳ vọng đã đạt được 2 mốc $1,900 và $2,370. INV sau một giai đoạn tăng trưởng lên vùng giá ATH $2,300 đã điều chỉnh về tới vùng hỗ trợ hiện tại là $800.

Tại đây sẽ là vùng mua hợp lý cho mọi người với 50% vốn dành cho INV, vùng DCA 50% vốn còn lại nằm ở vùng hỗ trợ $400 và vẫn theo như vùng chốt lời kỳ vọng cũ. Đây là đồng có mức vốn hoá nhỏ, nếu thị trường sau đợt điều chỉnh này đủ tốt thì INV có thể đạt được mức chốt lời kỳ vọng X5 - X10 không quá khó.

INV/USDT khung H4
 • Xu hướng chính H4: Giảm
 • Xu hướng chính D1: Giảm
 • Vùng hỗ trợ quan trọng: $800 / $400
 • Vùng kháng cự quan trọng: $1,000 / $1,450 / $1,900 / $2,300
 • Ema89 khung H4: $1,223
 • Vùng giá chốt lời kỳ vọng: $1,900 / $2,370 / $3,000 / $3,900

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ!

#DUCK #INV #PTKT