Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích kỹ thuật: SC - HOT tuần 4 tháng 3 (TA)

SC sau khi điều chỉnh đã phá vỡ đường xu hướng tăng khung H4. Sáng Trong vòng 12 tiếng, chúng ta đã chứng kiến thị trường hồi phục giúp cho SC tăng.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Mar 25 2021
Updated Jul 14 2022
2 min read
Amber media

Related Posts