Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cựu quan chức chính phủ Hoa Kỳ được bổ nhiệm làm CEO Binance.US

Mới đây, Brian Brooks (cựu quản lý tiền tệ Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Donald Trump) vừa trở thành Giám đốc điều hành của Sàn giao dịch tiền điện tử Binance US.
Amber avatar
alice
Published Apr 20 2021
Updated Jun 01 2023
4 min read
Amber media

Related Posts