Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

QuickSwap bị hack 220,000 USD, chuẩn bị đóng nền tảng cho vay

Ngày 24/10, QuickSwap, sàn giao dịch phi tập trung trên Polygon, xác nhận bị hacker đánh cắp 220,000 USD.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 24 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media