Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn bị phát triển CBDC và quy định Blockchain?

Waters đã xác định mục tiêu của nhóm làm việc mới là “hợp tác với nhau về các giải pháp pháp lý và chính sách về các vấn đề như quy định về tiền điện tử.
Amber avatar
alice
Published Jun 20 2021
Updated Jun 01 2023
4 min read
Amber media

Related Posts