Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích SRM RAY - RAY tích luỹ chờ pump?

Kể từ khi Bitcoin có cú tăng giá mạnh vào cuối Quý 3, tâm lý thị trường đã cải thiện. Chỉ số tham lam & sợ hãi cho thấy thị trường đang trên mức thận trọng.
Amber avatar
quangvo
Published Oct 04 2021
Updated Aug 01 2022
6 min read
Amber media

Related Posts