Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) khám phá triển khai CBDC

Vào ngày 9/8, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã thông báo việc đang khám phá các trường hợp sử dụng CBDC thông qua một dự án nghiên cứu mới.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Aug 09 2022
Updated Aug 10 2022
3 min read
Amber media

Related Posts