Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Robinhood tiếp tục mở rộng sang thị trường crypto

CEO và đồng sáng lập Robinhood ông Vlad Tenev đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của công ty anh trong lĩnh vực này.
Amber avatar
alice
Published Mar 19 2021
Updated Aug 03 2022
5 min read
Amber media

Related Posts