Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Danh tính người sáng lập Bitcoin, Satoshi Nakamoto là ai?

Bitcoin tồn tại, phát triển đã lâu nhưng không ai biết người tạo ra nó. Tất cả chỉ là một cái tên Satoshi Nakamoto. Hãy tìm hiểu xem Satoshi Nakamoto là ai nhé!
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Aug 21 2021
Updated Aug 06 2022
17 min read
Amber media

Related Posts