Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

SHO DAFI diễn ra trên DAO Maker

Dự án tiếp theo thực hiện SHO trên DAO Maker là Dafi, một blockchain có cơ chế trả thưởng dựa trên nhu cầu mạng lưới, giúp cho token không bị lạm phát.
Amber avatar
alice
Published Mar 16 2021
Updated Aug 03 2022
3 min read
Amber media

Related Posts