Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Số lượt lắp đặt ATM Bitcoin ở châu Âu cao kỷ lục

Tính đến ngày 12/10, số lượt lắp đặt máy ATM Bitcoin ở châu Âu chạm mốc 1,459, đánh dấu kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 13 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media