Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Số lượng triệu phú Bitcoin giảm hơn 80% trong một năm

Theo dữ liệu on-chain mới nhất từ Glassnode, hiệi tại có hơn 23,000 ví BTC với giá trị hơn một triệu USD. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Nov 28 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media