thumbnail

Ngày 30/8, OptiFi, một dự án DeFi trên Solana vô tình tự dừng hoạt động. Điều này khiến 661,000 USD tài sản của người dùng biến mất mãi mãi. 

Theo báo cáo sự cố của đội ngũ dự án, sai sót này xảy ra khi họ cố gắng cập nhật phiên bản mainnet của dự án. Họ cho biết quá trình này đã bị kéo dài do mạng lưới Solana bị tắc nghẽn. Điều này khiến họ phải ngừng hoạt động nâng cấp trước khi tạo tài khoản trung gian. 

Nhà phát triển đã cố gắng đảo ngược quá trình này bằng lệnh “solana program close”. Tuy nhiên, họ không biết rằng mã lệnh đó sẽ dừng hoạt động của giao thức và đóng băng các token vĩnh viễn. Điều này đồng nghĩa với tất cả các tài sản bị khóa trên giao thức với giá trị 661,000 USD cũng bị đóng băng. 

“Chúng tôi đã không hoàn toàn hiểu được ảnh hưởng và tác hại của quy trình tắt chương trình này. ‘Solana program close’ có tác dụng tắt vĩnh viễn chương trình và gửi các token trong ví đệm của dự án trở về ví người nhận.”, đội ngũ dự án cho biết trong báo cáo sự cố. 

coin98
Dự án DeFi OptiFi

OptiFi cho biết họ sẽ rút kinh nghiệm từ sự cố này và ngăn không cho tình trạng này tái diễn trong tương lai. Ngoài ra, dự án cũng thông báo đang lên lên kế hoạch để bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

Về phía Solana, Richard Patel, một thành viên trong đội ngũ phát triển đã đề xuất một giải pháp cho sự cố này. Cập nhật này sẽ cho phép các chương trình đã ngừng hoạt động có thể hồi phục tài sản trong các hợp đồng thông minh.

0
0
icon0
iconicon