Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Dự án Solana OptiFi tự mình đánh mất 600,000 USD

Ngày 30/8, OptiFi, một dự án DeFi trên Solana vô tình tự dừng hoạt động. Điều này khiến 661,000 USD tài sản của người dùng biến mất mãi mãi. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Aug 30 2022
Updated Dec 18 2023
Amber media