Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Solana có khả năng sẽ là Unicorn của Crypto trong 2021

Hiện tại SOL đã thiết lập ngưỡng hỗ trợ ở khu vực $3.0 và $2.5 rất vững chắc. Nếu lần này SOL có thể phá DOW thì việc tiếp cận các mốc kỳ vọng nằm ở khu vực $7.3 và $11.10 sẽ rất dễ dàng.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jan 26 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts