Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sóng TĂNG CỰC MẠNH của Bitcoin đang đến gần!

Nhiều yếu tố đang ủng hộ cho sóng tăng của Bitcoin và Altcoin.
Amber avatar
Huy Drift
1 min read
Published Jun 07 2024
Amber media

Trong video sẽ có các nội dung sau:

- Mô hình tăng giá tiềm năng đã xuất hiện.

- Các ngân hàng trung ương đang giảm lãi suất?

advertising

- Tương quan giữa DXY và giá Bitcoin.

Mời các bạn đón xem video nhé.