Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

SushiSwap ra mắt nền tảng cho vay và giao dịch margin

SushiSwap đã thông báo về việc "tung ra thị trường" Kashi, một nền tảng cho vay chuyên biệt được thiết kế cho giao dịch ký quỹ trên sàn giao dịch.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 26 2021
Updated Jul 21 2022
5 min read
Amber media

Related Posts