Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Telegram chuẩn bị bán đấu giá tên người dùng trên TON

Ngày 21/10, tài khoản Telegram Usernames thông báo sẽ sớm bán đấu giá tên người dùng trên blockchain The Open Network (TON).
Amber avatar
uyntran.web3
Published Oct 21 2022
Updated Oct 22 2022
2 min read
Amber media

Related Posts