Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Terra sụp đổ - LUNA giảm 70%, UST mất 40% giá trị trong 24 giờ

Sau thời gian hồi phục về $1 thì UST đã tiếp tục mất peg. Có lúc UST đã được giao dịch tại mức 0.6 USD/UST tương đương với mất 40% giá trị so với trước khi sập.
Amber avatar
immihu.web3
Published May 09 2022
Updated Jul 14 2022
2 min read
Amber media

Related Posts